Wat is Klik?

Klik is een onderwijsdienstverlener die scholen en stichtingen helpt om de kwaliteit van hun onderwijs en organisatie te versterken. Zodat zij optimaal invulling kunnen geven aan de wensen en behoeften die leerlingen en hun ouders en de samenleving aan hen stelt.

Klik ondersteunt hen met advies, training en performance support en met het Klik Platform, het eerste integrale digitale platform dat 24 uur, zeven dagen per week zicht en grip geeft op het leerproces van de leerling en de relevante werkprocessen in de school. Dankzij de unieke leerdoelenstructuur heeft elke school, ongeacht het soort onderwijs, zicht en grip het leerproces van de leerling, kan elke school waar nodig bijsturen en is op elk moment met één druk op de knop de verantwoording richting de onderwijsinspectie op orde.

Waarom heet het Klik?

De naam Klik verwijst naar een aantal kernelementen van ons bedrijf:

  • Klik gaat over de mentale klik: ‘Nu snap ik het’. Voor de leerling, maar ook voor de lerende professional in de school en de lerende mens in het algemeen.
  • Klik verwijst naar de digitale wereld en het gebruik daarvan: kliks maken.
  • Klik is bovenal de Klik maken, de match. In het leerproces tussen de leerling en de leraar (onderwijs is en blijft mensenwerk), de klik binnen het team van een school (samenwerken wordt steeds belangrijker in het onderwijs) en de klik tussen de school/stichting en Klik, om samen te zorgen voor kwalitatief hoogwaardig onderwijs dat tegemoetkomt aan de wensen van de samenleving.

Hoe lang bestaat Klik al?

Klik is formeel opgericht in 2021. Maar de kennis en ervaring van Klik reikt veel verder. Klik is voortgekomen uit Kunskapsskolan Nederland, dat sinds 2013 actief is in Nederland en de onderwijsprofessionals bij Klik hebben veel kennis en expertise over onderwijs, onderwijsorganisatie en onderwijscultuur.

Wat is de ambitie van Klik op de Nederlandse onderwijsmarkt?

We streven naar kwalitatief sterk onderwijs met meer aandacht voor elke leerling, dat past bij elke leraar en bij elke school. Want elke leerling, elke leraar en elke school is uniek.

Klik wil elke school helpen met het waarmaken van deze belofte aan leerlingen, hun ouders en de samenleving. Daarbij vormen de ambitie en de mogelijkheden van de school en de leraren altijd het uitgangspunt. Zie ook onze Vraag en antwoord pagina op onze website.