Mede dankzij jullie feedback kunnen we het Platform steeds beter maken! Daarom proberen wij de bugs die jullie bij ons melden, zo spoedig mogelijk op te lossen. Op deze pagina kun je zien welke er opgelost zijn en welke nieuwe functionaliteiten er zijn toegevoegd. Op deze pagina zie je alle punten relevant voor leerlingen en ouders/verzorgers.


Release 1.16

Donderdag 30 mei 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • NieuwEen persoonlijke tijdlijn met per maand een overzicht van belangrijke gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden binnen het Klik LMS. Deze tijdlijn is de eerste stap richting persoonlijke notificaties binnen het Klik LMS. Zie dit artikel om te zien hoe 'Mijn tijdlijn' precies werkt.

Release 1.15

Maandag 22 april 2024


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

In de BronnenBouwer zijn deze punten gerepareerd:

 • Als je in je profiel het thema Dark One hebt gekozen, dan zijn de onderschriften bij afbeeldingen weer goed leesbaar.
 • Bij het gebruik van tabellen zijn de tabel-lijnen, naast het antwoordveld, nu ook zichtbaar in de vraag van de werkvorm en in de feedback.
 • Bij de woordenlijst werkvorm zijn de voorlees icoontjes nu weer zichtbaar.

Release 1.14

Maandag 15 april 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Je kunt nu bij taken naast de agenda aangeven hoe lang je er aan wilt werken. Dus je kunt nu de duur instellen bij het inplannen. Daarnaast is dit ook toegevoegd bij het snel inplannen van een taak, de activiteiten van een werkpad.
 • Bij het intypen van het gewenste tijdstip, bijv. 10:15 uur, wordt er nu actief gefilterd op dat uur. Dus als je bijv. 10 intypt, dan verschijnen in de drop down direct 10:00, 10:15, 10:30 etc.
  Daarnaast kun je nu de enter toets gebruiken om de tijd dialog te sluiten en is hij slimmer gemaakt, waardoor hij nu automatisch doorscrollt naar het dichtstbijzijnde, huidige tijdstip. Deze aanpassingen gelden voor alle schermen waarin je de tijd kunt instellen, dus bij coachgesprekken, agenda etc.

Release 1.13

Maandag 8 april 2024


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

 • Agenda: Indien van toepassing wordt nu in de agenda door middel van een laad icoontje aangegeven of de ingeplande agenda-afspraken op de achtergrond nog bezig zijn om opgehaald te worden.

Release 1.12

Donderdag 4 april 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • De leerling kan sneller de status van een activiteit wijzigen. De leerling kan dit nu direct in het agenda scherm bij Mijn werkpaden aanpassen. Het blijft uiteraard ook mogelijk voor de leerling om dit in het werkpad zelf te doen.

  Gaat het om een inleveractiviteit, dan wordt eerst gevraagd of de leerling een bestand wil uploaden, voordat hij kan afronden.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

 • Vanuit de agenda is het nu weer mogelijk om de coach afspraak direct te openen.
 • Leerlingen kunnen werkpaden met meer dan 50 activiteiten in één week nu openen.
 • Indien een leerling zijn ouder/verzorger wil uitnodigen, dan is een naam invullen verplicht. Deze naam mag echter een max. aantal tekens bevatten. Voorheen werd er niet aangegeven dat het max. aantal tekens werd overschreden.
 • Indien de leerling zijn LMS taal had ingesteld op Engels, dan werd bij het Beoordelingsoverzicht niet de juiste vertaling getoond.

Release 1.11

Dinsdag 19 maart 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

We zijn op dit moment druk bezig met onderhoud aan het LMS. Dit zorgt ervoor dat het LMS aan de nieuwste technische standaarden blijft voldoen. Een van de zaken die we daarbij aanpakken is de vormgeving. In deze update lees je de eerste resultaten hiervan.

Wat is er onder andere veranderd:

 • De kalenders naast de agenda hebben nieuwe kleurtjes gekregen.
  Er worden geen signaalkleuren meer gebruikt.
 • De knoppen zijn duidelijker gemaakt.
 • Alle iconen zijn vervangen door nieuwe, vergelijkbare iconen.
 • De leerlijnen onder Leermiddelen hebben een nieuwe opmaak.
 • De algehele styling van de schermen is opgefrist.
 • Indien er gebruik wordt gemaakt van Zermelo, dan kan de individuele gebruiker Zermelo nu (tijdelijk) uitzetten.
  Ga hiervoor naar Mijn profiel > Externe koppelingen > Zermelo en vink ‘Actief’ uit.
  Let op! Zie je jouw Zermelo-agenda helemaal niet meer? Zet de Zermelo-koppeling in jouw profiel dan eerst op actief om het rooster weer in je agenda te kunnen zien.
 • Bij het coachgesprek is er een nieuwe opslaan-knop bijgekomen. Je kunt nu tussentijds opslaan en het coachgesprek blijft dan geopend. Klik op ‘opslaan en sluiten’ om je wijzigingen op te slaan en het coachgesprek te sluiten.

Release 1.10

Dinsdag 30 januari 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Doorlopende activiteiten binnen het werkpad. Een lang gekoesterde wens van veel gebruikers, maar je kunt nu een activiteit in meerdere weken plaatsen.

Release 1.9

Vrijdag 12 januari 2024


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Het coachgesprek venster is iets aangepast voor meer overzicht. De titel van het type gesprek staat nu bovenaan en daaronder de deelnemers.
 • De opmaak van de beschrijvingstekst bij een agenda-afspraak, wordt nu in de leesmodus hetzelfde getoond, als in de bewerkmodus.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...leerlingen een 404 foutmelding kregen bij het openen van het scherm ‘Leren’.

Release 1.8

Vrijdag 22 december 2023


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...agenda-afspraken korter dan 25 minuten nu netjes onder elkaar worden getoond in plaats van naast elkaar.
 • ...het openen van bijlagen door leerlingen onder leerlijn hulpmiddelen af en toe een probleem gaf.
 • ...bij het pinnen van het coachgesprek de nog niet bewaarde gegevens onthouden werden.

Release 1.7.1

Woensdag 13 december 2023


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de agenda afspraken die elkaar direct opvolgde, naast elkaar werden gezet, in plaats van onder elkaar.
 • ...leerlingen die een leerlijn hulpmiddel na het downloaden wilde openen, een foutmelding kregen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.7

Maandag 4 december 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Ouders zien op het overzicht van hun kind nu ook de persoonlijke doelen.

 • De cijferlijst is aangepast. Er worden nu meer details van de beoordeling getoond.

 • Het beoordelingsoverzicht van de leerling is aangepast. Ook hier zijn meer gegevens zichtbaar.

 • Tekstuele aanpassingen in het menu coachen: de term heet nu gesprekken in plaats van coachgesprekken, omdat het item ook ontwikkelgesprekken kan bevatten.
 • Wanneer vanuit het dashboard van de leerling op een coachgesprek wordt geklikt, wordt deze nu direct geopend.
 • In het gedeelte mijn werkpaden, naast de agenda, wordt bij het aanklikken van een leerlijn gelijktijdig het eerste thema opengeklapt, waardoor de activiteiten direct zichtbaar zijn.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.6

Maandag 20 november 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • De ouders hebben nu toegang tot de gesprekken van hun kind. Dit kan via het onderdeel ‘gesprekken’ op het leerlingoverzicht of via de menuoptie ‘coachgesprekken’.
 • De persoonlijke doelen van de leerling zijn zichtbaar op het Dashboard van de leerling. Ouders kunnen deze binnenkort ook zien. Hier wordt momenteel nog aan gewerkt.
 • Het beoordelingsoverzicht voor de leerling is verbeterd en bevat nu ook gepubliceerde concept beoordelingen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.5

Maandag 6 november 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • De agenda-items worden overzichtelijker weergegeven. De titel van de afspraak, in plaats van de tijd, wordt nu als eerste getoond. Daarnaast heeft de kleur van de afspraak een nieuwe plek gekregen.
 • Ouder/verzorger toegang: Naast de cijferlijst, heeft de ouder/verzorger nu ook toegang tot het dashboard van zijn kind. Dit overzicht geeft, naast de algemene leerlinggegevens, inzicht in de voortgang, beoordelingen en eventuele koppelingen naar andere informatie. De 3e menuoptie in het menu van de ouder/verzorger betreft de beoordelingen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.4.1

Vrijdag 27 oktober 2023


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...afspraken ingepland voor de zondag, niet getoond werden in de weekweergave.
 • ...bij de leerling werkpad weergave, de einddatum van de activiteit niet juist getoond werd, waardoor de activiteit niet in de juiste week kwam te staan.
 • ...in de BronnenBouwer, wanneer je het Dark one thema gebruikte, de ingevoerde tekst niet goed leesbaar was.

Release 1.4

Maandag 2 oktober 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Er zijn enkele kleine aanpassingen in de navigatie-knoppen. In de browser kan altijd met het ← pijltje en → pijltje naar het vorige / volgende scherm genavigeerd worden.
 • Bij het toevoegen van een nieuw agenda-item staat niet langer het veld Bijzonderheden bovenaan. Deze heeft nu een plekje onderaan het scherm gekregen.
 • Voor leerlingen: Het status-veld van de activiteiten is bij ieder kleurenschema nu goed zichtbaar.
 • Voor leerlingen: Extra informatie en meer filtermogelijkheden in het scherm mijn beoordelingen.
 • Voor leerlingen: Je kunt nu persoonlijke doelen aanmaken. Deze zijn toe te voegen via Mijn profiel. Op dit moment zijn deze doelen nog niet zichtbaar via jouw dashboard. Dit volgt binnenkort.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in een aantal kleurthema's de tekst niet goed leesbaar was.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.3

Maandag 11 september 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Bij de agenda kunnen deelnemers toegevoegd worden aan agenda-items.
 • In geval van een storing bij Entree wordt dit nu vermeld op onze inlogpagina. Je kan je inschrijven op onze statuspagina, zodat je een e-mail ontvangt bij eventuele storingen binnen Klik én binnen Entree.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de inlogpagina van het LMS niet goed rekening hield met de schermgrootte van de iPad.
 • ...de e-mail uitnodiging naar de ouder/verzorger niet werd verzonden.
 • ...bij het slepen van een taak naar de agenda of het inplannen van de taak in de agenda, kwamen de details niet overeen. Dit is nu gelijk getrokken.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.2

Maandag 14 augustus 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Ouders/verzorgers kunnen nu inloggen in het LMS en hebben toegang tot de cijferlijst van hun kind.
 • Menu 'Mijn dashboard' is veranderd in 'Mijn agenda'.
 • Als leerling heb je er nu een menu-item bij: 'Mijn dashboard', waar je je eigen 'leerlingoverzichtsscherm' kunt raadplegen.
 • Overbodige menu-items zijn verwijderd voor een beter overzicht.
 • De externe leermiddelen zijn hernoemd naar 'Mijn licenties' en 'schoollicenties' om verwarring te voorkomen.
 • Bij Zermelo-afspraken zit nu een link die direct verwijst naar Zermelo. Wil je de details van de Zermelo-afspraak inzien, klik dan op deze link.
 • In de BronnenBouwer worden gesloten vragen met lange antwoord-mogelijkheden beter weergegeven.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij het inschrijven op een open groep, het maximale aantal niet klopte.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.21

Maandag 19 juni 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Er is een Schooljaar-selector toegevoegd aan schermen waar dit van toepassing is, zodat je per schooljaar gegevens kunt ophalen. Wanneer je bijvoorbeeld een leerling zoekt, krijg je automatisch de gegevens van het schooljaar waar je nu in zit. Je kunt dit aanpassen naar een ander schooljaar. Vervolgens krijg je een overzicht van alle gegevens uit dit schooljaar, denk hierbij aan cijferlijsten, voortgang etc. 
 • Het is niet (meer) mogelijk om thema’s te kopiëren uit een ongepubliceerde leerlijn.
 • Doorontwikkeling: bij Zermelo wordt ook de groep/klas getoond in het rooster.
 • Er zijn vernieuwde schermen voor het aanmaken en bewerken van activiteiten en leerdoelen.
 • Voor beheerders: Een beheerder kan gebruikers deactiveren zodat die gebruiker niet meer kan inloggen. Deze gebruiker wordt niet verwijderd. Dit betekent dat alles wat deze gebruiker heeft aangemaakt nog blijft bestaan. Ook eventuele voortgang blijft zichtbaar. De beheerder kan de gebruiker ook eventueel weer activeren.
 • Voor beheerders: Bij de UWLR import worden de docenten nu ook getoond (ipv alleen een aantal) en is het mogelijk om aan te geven welke leraren je wel en niet wilt importeren.
 • Leerlingen kunnen nu ook bij het menu-item externe content.
 • Leerlingen kunnen bij hun beoordelingen ook gebruik maken van de Schooljaar-selector. Zij kunnen op deze manier van verschillende schooljaren zien hoe hun beoordelingen zijn geweest.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de opmaak van de cijferlijst is aangepast. Bij het openen van een cijferlijst worden nu direct alle eindbeoordelingen getoond.
 • ...bij agenda-afspraken kun je (weer) deelnemers toevoegen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.20

Vrijdag 26 mei 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Leerlingen en docenten kunnen nu reacties op activiteiten geven (mits er voortgang is op die activiteit). Een docent kan bijv. feedback geven richting de leerling.
 • Een activiteit kan nu een bijlage en/of url bevatten.
 • Activiteiten binnen het werkpad openen nu standaard in een nieuw tabblad, activiteiten naar dezelfde (soort) pagina worden in hetzelfde tabblad geopend (bijv. elke BronnenBouwer-link gaat naar hetzelfde tabblad).

 • Je kunt nu url's toevoegen aan je profiel. Bijv. de link naar jouw uitgebreide portfolio in Microsoft Teams of SharePoint. De url is zichtbaar op je profielpagina voor alle docenten die toegang hebben tot de stamgroep waar jij deel van uitmaakt.

 • Cijferlijst van de leerling. Je kunt nu je cijferlijst inzien. Op deze pagina heb je in een overzicht alle ontvangen cijfers en waarderingen per leerlijn.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de opmaak van de beschrijvingstekst bij een activiteit niet goed leesbaar was vanwege het negeren van de alinea indeling.
 • ...de opmaak bij beoordelingen (bij feedback) de alinea indeling niet werd aangehouden.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.19

Zondag 30 april 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Je kunt nu bij je eigen profiel een eigen URL (link) toevoegen. Deze URL's zijn zichtbaar voor alle docenten die toegang tot de stamgroep waar jij deel van uitmaakt. Op deze manier kun je nu dingen delen, zoals bijv. een link naar je portfolio, SharePoint omgeving, Dropbox map etc.

Release 1.1.18

Dinsdag 11 april 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd en/of verbeterd:

 • Het scherm 'Volgen' is vernieuwd, zodat hij overzichtelijker is en sneller werkt.

Release 1.1.17

Maandag 3 april 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Je kunt nu jouw Platform agenda aanvullen met jouw persoonlijke Outlook agenda afspraken.
 • Je kunt nu op je dashboard bij 'Mijn taken' ook een taak inplannen zonder deze te hoeven slepen. Klik op het agenda icoontje bij de taak en kies een datum en tijdstip.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de BronnenBouwer, antwoorden (van Kunskapsskolan-bronnen) worden nu beter opgeslagen.
 • ...de selectiebalken van 'Volgen' en van 'Beoordelen' verschillend waren. De selectievelden van Beoordelen zijn nu aangepast.
 • ...de layout van het dashboard op kleine laptops niet prettig was.

Release 1.1.16

Woensdag 14 maart 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Als leerling kun je nu een inleveractiviteit tegenkomen binnen het werkpad. Je docent kan je bijvoorbeeld vragen of je een verslag wilt maken en inleveren. Je kunt dit document nu direct uploaden in het Platform en de docent kan deze vervolgens downloaden en bekijken.
 • Je kunt vanaf nu binnen het werkpad een directe verwijzing tegenkomen die je door linkt naar bijvoorbeeld Microsoft Teams of Google Classroom. Je docent kan zelf besluiten om een dergelijke link toe te voegen.
 • Je kunt nu op je dashboard bij 'Mijn werkpadplanningen' ook een activiteit inplannen zonder deze te hoeven slepen. Klik op het agenda icoontje bij de activiteit en kies een datum en tijdstip.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de agenda bij herhalende afspraken, het niet mogelijk was om op maandagen een herhalende afspraak in te plannen.
 • ...in de agenda bij herhalende afspraken, het niet mogelijk was om de einddatum van de serie aan te passen, indien er gekozen werd voor 'alle afspraken aanpassen'.
 • ...bij het sluiten van het coachgesprek scherm je onterecht een melding kreeg dat je eerst moet opslaan, terwijl je helemaal niets gewijzigd had.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.15

Vrijdag 17 februari 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Op jouw eigen dashboard is onder 'Mijn werkpaden' nu te zien welke activiteiten er voor die week ingepland zijn en kun je deze activiteiten direct inplannen om er aan te gaan werken. Hiervoor sleep je de activiteit naar de agenda. Daarnaast kan de status (geen status, afgerond, gestopt) van de activiteit bekeken en gewijzigd worden.
 • Je kunt als leerling nu ook een tweede coach hebben.
 • In de BronnenBouwer is de 'Controleren' knop veranderd in een 'Opslaan' knop, indien je bij de oefening niet je antwoord kunt controleren, maar alleen kunt opslaan. Dit verschil is nu duidelijker geworden.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de BronnenBouwer, afbeeldingen op de iPad soms over de tekst kwamen te staan.
 • ...in de BronnenBouwer het soms gebeurde dat het opslaan van antwoorden niet goed ging. Er is nu een extra check ingebouwd die het opslaan moet verbeteren.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.14

Maandag 30 januari 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • De help widget in het Platform is verbeterd. Vanaf nu hoef je niet meer je naam en schoolnaam in te vullen. Dit doen wij voor je. Daarnaast kun je vanaf nu ook een melding indienen vanuit de BronnenBouwer. Op die manier krijgt de helpdesk direct de juiste url mee en dit werkt een stuk efficiënter.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...het niet mogelijk was om bij het coachgesprek direct een gesprek af te ronden en in te plannen, indien er daarvoor nog niet opgeslagen tekst was ingevoerd.
 • ...het bij een ontwikkelgesprek binnen coaching, niet mogelijk was om een gesprek direct af te ronden en door te plannen.
 • ...het in sommige gevallen gebeurde dat je als leerling je gekregen beoordelingen niet zag, omdat de docent de beoordeling niet kon afronden.
 • ...je als leerling in sommige gevallen in jouw Agenda en taken scherm onder 'Mijn huidige werkpaden' wel de naam van de leerlijn zag staan, maar niet die van het daar onder vallende thema.
 • ...in de BronnenBouwer bij de Gatentekst, je als leerling kon kiezen uit meerdere antwoorden, de performance van deze werkvorm dusdanig moeizaam werd, dat het hele scherm vastliep.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.13

Vrijdag 6 januari 2023


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Wil je tijdens het voeren van het coachgesprek jouw voortgang bekijken? Je hoeft nu niet langer een dubbel tabblad te openen, want vanaf nu kun je het coachgesprek scherm vastpinnen aan de onderkant van je scherm!
  Klik hiervoor rechtsboven op het punaise icoontje in het coachgesprek scherm en het scherm blijft nu onderaan zichtbaar. Je kunt nu rondklikken in het Platform om bijv. de laatste beoordelingen te bekijken. Wil je tussentijds iets opschrijven in het coachgesprek, dan klik je het coachgesprek scherm weer open en kun je verder werken.
 • In de agenda wordt nu ook het weeknummer van de week getoond. Deze vind je onder de huidge datum in de dag en weekweergave.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...het streefniveau niet werd meegenomen bij het tonen van de activiteiten binnen het werkpad. Nu toont het werkpad wel direct de juiste activiteiten afhankelijk van jouw ingestelde streefniveau, ook wanneer je veranderd van week.
 • ...in de agenda een melding verscheen dat de Zermelo token niet geldig was en daardoor het Zermelo rooster niet kon worden ingeladen.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.12

Vrijdag 2 december 2022


In deze release is de volgende functionaliteit nieuw toegevoegd:

 • Het is nu mogelijk om bij het coachgesprekkenoverzicht te kiezen voor een dag overzicht. Wanneer je klikt op deze knop, dan worden alle gesprekken voor die specifieke datum getoond.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de agenda de nodige moeite had bij het inladen van de agenda-items. De reactietijd van de agenda is nu een stuk sneller geworden.
 • ...de leerling bij 'Leren' ging zoeken naar een specifieke leerlijn, er een foutmelding verscheen en wanneer de zoekterm werd weggehaald, alle leerlijnen vervolgens werden getoond.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.11

Dinsdag 22 november 2022


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Je kunt nu de weergave van jouw eigen agenda uitbreiden. Wil je ook buiten schooltijd afspraken inplannen in jouw agenda, dan kan dit. Klik in de agenda op het tandwieltje en kies de tijden die je wilt weergeven. Je kunt ook instellen of je het weekend wilt tonen.
 • De coach en de leerling kunnen nu vanuit de agenda meteen het coachgesprek openen. Open de afspraak en klik op 'naar coachgesprek' en het coachgesprek scherm opent. Je kunt nu meteen aan de slag.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...leerlingen zonder ingesteld steefniveau niet goed aan het werk konden in het Platform. Vanaf nu krijgen leerlingen die geen ingesteld streefniveau hebben, een waarschuwing te zien, waarin wordt aangegeven dat de docent/coach nog een streefniveau moet instellen.
 • ...de kalenders die je onder 'mijn kalenders' in de agenda had aan- of uitgevinkt, niet onthouden werden. Hierdoor hoef je niet meer na het vernieuwen van de pagina opnieuw je kalenders aan of uit te vinken.

Release 1.1.10

Maandag 7 november 2022


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Bij de coachgesprekken is het nu mogelijk om direct te navigeren tussen de verschillende bestaande coachgesprekken. Klik bovenaan in het coachgesprek op de knop Vorige en Volgende om te bladeren.
 • Het 'zoek menu' bij bijvoorbeeld de leerlijnplanning of de thema selector binnen de leerlijn is geheel vernieuwd en werkt nu een stuk sneller en slimmer.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...leerlingen concept beoordelingen konden zien. Alleen afgeronde beoordelingen mogen leerlingen bekijken.
 • ...bij het coachgesprekken overzicht, in de preview weergave, de enters tussen de alinea's bij 'reflectie' en 'verslag' niet getoond werden.
 • ...leerlingen hun ontvangen cijfer niet konden terugzien, indien de docent een cijfer had ingevuld bij de beoordeling.
 • ...het weeknummer van de vakantieweek in het werkpad niet goed leesbaar was.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.9

Vrijdag 28 oktober 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...de wintertijd bij herhalende agendaafspraken niet goed werd berekend, waardoor deze afspraak niet op het juiste uur getoond werd.
 • ...bij leerlingen met een iPad, de activiteiten uit een ingeplande werkpadplanning niet getoond werden.

Release 1.1.8

Vrijdag 15 oktober 2022


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Het is nu mogelijk om een bijzonderheid toe te voegen aan een agenda afspraak. Vul hiervoor onder 'Bijzonderheden' een tekst in en in de agenda verschijnt er bij de afspraak een waarschuwingsicoontje.
 • Zermelo: indien een rooster acitiviteit uitvalt, dan wordt dit nu aangegeven in de agenda doormiddel van een arcering.
 • De eventueel extra schoolkalenders die zijn aangemaakt worden nu ook getoond naast de agenda. Klik op 'Mijn kalenders' naast de agenda om ze aan of uit te vinken.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij de werkpadplanning de activiteiten voor een bepaalde week en niveau niet juist getoond werden.
 • ...binnen de leerlijn, de weergave van activiteitenclusters in de verschillende weergaven niet juist getoond werden.
 • ...leerlingen die gekoppeld waren aan een agenda afspraak niet getoond werden.
 • ...bij de weergave van de leerdoelen van een thema, het uit- en inklappen van de leerdoelen niet goed werkte.
 • ...bij het invullen van de reflectie en het verslag bij het coachgesprek, het gebeurde dat wanneer je (per ongeluk) buiten het schermpje klikte, al je ingevoerde tekst kwijt was. Je kunt dit schermpje nu alleen nog sluiten door op Annuleren of op Opslaan te klikken.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.7

Donderdag 6 oktober 2022


In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd:

 • Je kunt nu ook bij Schoolleerlijnen een leerlijn als favoriet instellen.

In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...niet alle werkpaden van de actuele week zichtbaar waren in de agenda van de leerling.
 • ...niet alle werkpaden zichtbaar waren in het dashboard van de leerling.
 • ...sommige agenda items niet zichtbaar waren in de agenda.
 • ...stamgroepen niet juist werden gesorteerd.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.6

Woensdag 28 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de BronnenBouwer bron: De antwoordopties bij de gatentekst werkvorm niet random werden getoond.
 • ...in de BronnenBouwer bron: Wanneer je een gatentekst aan het bewerken was en je had hier een nieuwe antwoordoptie aan toegevoegd, dan werden de al bestaande antwoordopties niet getoond.
 • ...in de BronnenBouwer bron: Wanneer je een antwoord had gegeven bij de gatentekst werkvorm, dan werd de laatst ingediende poging niet getoond.
 • ...in de BronnenBouwer bron: Bij het selecteren van een antwoord bij een gatentekst oefening, reageerde de antwoordopties niet meer, naarmate je de oefening verder invulde.
 • ...in de agenda, sommige afspraken niet getoond werden in de dagweergave.

Verder zijn er kleinere aanpassingen gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.5

Woensdag 21 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...in de BronnenBouwer bron, bij meerkeuze vragen, de gegeven antwoorden niet goed werden opgeslagen.
 • ...in de BronnenBouwer bron, bij de gatentekst, je de gatentekst wel kon wijzigen, maar de wijzigingen werden daarna niet opgeslagen.
 • ...in de BronnenBouwer bron, bij de volgorde vraag, werd de sortering niet bijgewerkt, indien je een antwoordoptie verwijderde.

Release 1.1.4

Maandag 19 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...activiteiten die een URL hadden, maar verwezen naar een document op het Platform, dit document 'rare tekens' bevatte. Het document wordt nu normaal geopend/getoond.
 • ...de algehele snelheid van het Platform niet was zoals het hoorde te zijn. Er zijn structurele aanpassingen gemaakt die ervoor moeten zorgen dat het Platform al het verkeer normaal kan verwerken. We blijven de performance monitoren.

Release 1.1.3

Maandag 12 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij de weergave van het aantal afgeronde activiteiten naast de agenda van de leerling, niet het juiste aantal getoond werd. Nu wordt er wel rekening gehouden met het streefniveau van de leerling.
 • ...als je een nieuw thema toevoegt aan een schoolleerlijn, niet direct het lege, nieuwe thema te zien kreeg. In plaats daarvan kreeg je de gegevens te zien van het thema wat openstond, toen je het nieuwe thema aanmaakte.

In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd of aangepast:

 • Je ziet een nieuw dashboard, zodra je ingelogd bent. Dit dashboard wordt geleidelijk uitgebreid. 
 • Als je een nieuw agenda-item toevoegt aan je eigen agenda, dan kun je hier andere deelnemers voor uitnodigen. Deze deelnemers worden nu standaard als verplicht uitgenodigd voor deze afspraak, tenzij je dit aanpast in de instellingen van de afspraak.

Release 1.1.2

Woensdag 7 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...je bij het inplannen van een werkpadplanning je de start van het werkpad niet meer op een dag zet, maar op de hele week.
 • ...thema afbeeldingen binnen de leerlijn niet juist getoond werden.

Verder zijn er kleinere bugfixes gemaakt die bijdragen aan een betere gebruikerservaring.


Release 1.1.1

Maandag 5 september 2022


In deze release zijn de volgende punten opgelost of nieuw toegevoegd/aangepast:

Er is een probleem opgelost waarbij...

 • ...bij het inplannen van nieuwe afspraken, het niet mogelijk was om andere mensen uit te nodigen voor het gesprek.
 • ...bij het aanmaken en tonen van een ontwikkelgesprek, niet het juiste label werd getoond.
 • ...de ingevoerde schoolcode op de inlogpagina niet werd opgeslagen, wanneer je het vinkje had aangevinkt bij 'onthouden'.
 • ...het niet mogelijk was om de gehele stamgroep te koppelen aan een werkpad.
 • ...het Zermelo rooster in de agenda niet standaard werd getoond na het herladen van de pagina, indien je deze had aangevinkt.
 • ...je geen foutmelding meer krijgt, wanneer je in de schoolleerlijnen de melding kreeg 'dit bestandstype wordt niet ondersteund.'.
 • ...BronnenBouwer: Er is een probleem opgelost waarbij bij de koppelvraag werkvorm, de lange antwoorden werden afgebroken.
 • ...BronnenBouwer: Er is een probleem opgelost waarbij een docent via Voortgang niet alleen de antwoorden van leerlingen kon bekijken, maar ook zelf antwoord kon geven.
 • ...BronnenBouwer: Er is een probleem opgelost waarbij bij de koppelvraag werkvorm, de mogelijke antwoorden niet random getoond werden.


Verder zijn er kleinere bugfixes en vormgevingsaanpassingen gemaakt, die het Platform weer een stukje beter hebben gemaakt.

In deze release zijn de volgende functionaliteiten nieuw toegevoegd of aangepast:

 • Wanneer je leerlingen toewijst aan een leerlijnplanning, dan kun je nu ook leerlingen selecteren van een ander academisch jaar.
 • Tbv de snelheid van het LMS is er een aanpassing gemaakt wbt het laden van de items in de agenda. Vanaf nu wordt standaard de dagweergave getoond. Dit scheelt onnodige data verzoeken naar de server en dus in het sneller laden van de agenda. Je kunt altijd zelf de weekweergave selecteren.
 • BronnenBouwer: Er is een wijziging aangebracht in de weergave van de BronnenBouwer bron. Wanneer een leerling een activiteit in zijn werkpad opent, ziet hij niet langer de knop 'Terug naar overzicht'. Deze knop was verwarrend en overbodig.